Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 

Institutional Paper

REKABENTUK KERANGKA CRISEP TERHADAP PROGRAM KEUSAHAWANAN KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA.
Rawiyah Binti Abd Hamid, Ahmad Rizal Bin Madar
Jati Diri Pelajar Pelajar Sekolah Menengah Di Sarawak: Peluang dan Cabaran
Ruslin amir
PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS: SATU KAJIAN KES DI SEBUAH SEKOLAH RENDAH DI KOTA BELUD, SABAH
TAN CHOON KEONG, LEE KEAN WAH, YOON SOOK JHEE, ABDUL SAID AMBOTANG, SABARIAH SHARIF
HIGHER EDUCATION POTENTIAL INVENTORY (HEPI)
ABDUL RASHID MOHAMED, NOR SHAFRIN AHMAD, AHMAD ZAMRI KHAIRANI
FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KO-KURIKULUM; SUATU KAJIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA MUDA (INTEGRASI), SEKSYEN 4, SHAH ALAM, SELANGOR
Zaharul Azwan Abdul Razak
BUDAYA DAN PENDIDIKAN MEMPERKEMBANGKAN KARAKTER (PERWATAKAN): PEMERHATIAN KARAKTER RAKYAT JEPUN
Mohd Mustafa Mohd Ghazali

Teknologi dan Inovasi dalam Pendidikan

PEMBANGUNAN KOSWER BERKONSEPKAN EDUTAINMEN BAGI KURSUS PENGATURCARAAN JAVA
Rafizah Mohd Hanifa
Faktor-Faktor Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Guru di Sekolah
Shamsiah Bte Sidek
Amalan Refleksi Melalui Penggunaan Google Doc: Persepsi Pelajar Sarjana
Siti Mistima Maat, Roslinda Rosli
Keberkesanan Pembelajaran Teradun: Satu Eksplorasi
Azidah Abu Ziden
What is Successful Technology Integration among Educators? A Study on Malaysian Public Universities
Mohd Khairezan Rahmat
Membangun Kapasiti Pemikiran Reflektif Pelajar melalui Kursus Komputer dalam Pendidikan
Fariza Khalid, Siti Fatimah Mohd Yassin
Tahap Kesediaan Pelajar dalam Pengintegrasian Web 2.0 dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Fakulti Pendidikan, UiTM
Johan Eddy Luaran
An Asia-Europe Massive Open Online Course for Lecturer Training: Development of Pedagogical Strategies for MOOCs
Helmi Norman, Huseyin Dogan, Norazah Nordin, Zamri Mahamod, Lilia Halim
MENGENALI INVENTORI MARAH REMAJA
NOR SHAFRIN AHMAD, Abdul Ghani Abdullah, Rahimi Che Aman
THE IMPLEMENTATION OF FLIPPED CLASSROOM IN UNDERGRADUATES’ COURSES: STUDENTS’ PERSPECTIVE
Rozniza Zaharudin
KEBERKESANAN PENGGUNAAN VISUAL MNEMONIK (SISTEM SURIA)
Zulinda Ayu Zulkipli
FAKTOR PENDIFUSIAN ROGERS DENGAN TAHAP PENERIMAAN PERISIAN KURSUS DALAM KALANGAN GURU SAINS DI SMK
SURENDRAN SANKARAN, NORAZLINDA SAAD

Pemerkasaan Pendidikan Teknikal dan Vokasional

Faktor-Faktor Pendorong Kepada Minat Pelajar Lepasan Pentaksiran Tingkatan Tiga (Pt3) Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (Sabk) Terhadap Bidang Vokasional Di Daerah Ledang
mohd hasril amiruddin
TEVT di Malaysia: Cabaran dan Harapan
MOHD JALIL AHMAD, NOOR HISHAM JALANI, AKHMAL ANNAS HASMORI
Technical and vocational education in Malaysia: A tool for economic and social development
Arnidaa Abdullah
Matching Consumer Demand: Employability Skills for Malaysian TVET Graduates
Husaina Banu Kenayathulla
Readiness for Flipped Learning among Culinary Arts Students
Umawathy Techanamurthy, Dorothy DeWitt, Norlidah Alias

Kurikulum dan Pedagogi Masa Depan

PENGINTEGRASIAN KEMAHIRAN MEREKA CIPTA BERINOVASI DENGAN MODEL KOMPETENSI INDIVIDU DALAM PENDIDIKAN VOKASIONAL
Muhamad Hafizudin Kassim, Mimi Mohaffyza Mohamad
Gaya Pembelajaran Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan) Di Politeknik Zon Utara Terhadap Kursus Analisis Litar (EE602)
Nurliyana Saat, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
Membangun modal insan kreatif di institusi pendidikan tinggi menggunakan pendekatan neriage
Aidah Abdul Karim, Saemah Abdul Rahman, Mazalah Ahmad, Zanaton Ikhsan
HERMENEUTICS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS
Maman Abdurrachman Djauhari, Rohayu Salleh
IMPLIKASI PERKEMBANGAN MAKLUMAT DAN INGATAN DALAM ‘EXPERIENTIAL LEARNING’: SATU KAJIAN
MARLINI MANSOR, AHMAD RIZAL MADAR
PEMBANGUNAN KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN MENERUSI AKTIVITI PERKHEMAHAN DALAM KALANGAN AHLI KUMPULAN LATIHAN KELANASISWA MALAYSIA (KLKM), UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM).
siti aminah kusin
Penggunaan Bahan Bantu Belajar Matematik di kalangan Guru-Guru Sekolah Rendah Zon Tenggara Daerah KulaiJaya
Haryanti Mohd Affandi
Sikap Terhadap Matematik Dalam Kalangan Pelajar di Politeknik Ibrahim Sultan
josephine jimbun
PEMBANGUNANKARAKTER MURID DARI PERSPEKTIF ISLAM
nik rosila nik yaacob
Penggunaan Soalan Bagi Meningkatkan Penguasaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
Nelly Ezatul Fazlina Md Sah
Aplikasi Teknik dalam Membentuk Nilai Pelajar Sebagai Wadah Pembangunan Modal Insan
Mohamad Khairi bin Haji Othman, Alis bin Puteh, Nurfaizah binti Baharuddin

Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

PERANAN PENGETUA SELAKU PEMIMPIN LITERASI DI SEKOLAH MENENGAH : SATU KAJIAN LITERATUR
ZURIDAH HANIM MD. AKHIR, Mohd. Hasani Dali, Khaliza Saidin
Kepuasan Pelajar Terhadap Kualiti Perkhidmatan Pusat Kokurikulum UTHM
Ahmad Esa, Nur Hamizah Zakaria
KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR
mohamad zaid mustafa
PENGARUH GAYA KEPIMPINAN AUTENTIK TERHADAP PENGLIBATAN MURID DALAM AKTIVITI KOKURIKULUM
Anuar Din, Leo Galang Randi
Tahap Kefahaman Guru Besar Dalam Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Sekolah: Kajian Kes di Kedah
Fauzi Hussin, Yahya Don, Mohd. Sofian Omar Fauzee, Abdull Sukor Shaari, Siti Noor Ismail
MODEL PERSAMAAN BERSTRUKTUR (SEM) HUBUNGAN DAN KESAN KEPIMPINAN KENDIRI GURU TERHADAP GELAGAT KEWARGANEGARAAN ORGANISASI
Ainimazita Mansor, Mohd Hasani Dali, Siti Noor Ismail
CABARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21 : AMALAN KEPIMPINAN INOVATIF SUATU PENYELESAIAN
ABD RAHIM ABDUL RAHMAN, P.M DR. LOKMAN MOHD TAHIR
NOW TO FUTURE: PLAY THERAPY SEBAGAI SATU INOVASI UNTUK KAUNSELOR SEBAGAI PROFESIONAL DI SETING SEKOLAH
KU SUHAILA KU JOHARI
KOMPETENSI PERIBADI, PEDAGOGI, PROFESIONALISME GURU DAN PENCAPAIAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH BERPRESTASI RENDAH DI PANTAI BARAT UTARA NEGERI SABAH
Losius Goliong, Mohd Khairuddin Abdullah, Rosy Talin, Halimatus Saadiah Mat Saad

Penilaian dan Pentaksiran dalam Pendidikan

Assessing Primary School Teachers’ Mathematical Problem Solving Ability: A Case Study
Wun Thiam Yew, Lim Hooi Lian, Chew Cheng Meng
KEFAHAMAN TENAGA PENGAJAR TERHADAP ASPEK PENILAIAN KEMAHIRAN DI INSTITUT LATIHAN TEKNIKAL DI MALAYSIA
Nur Liyana Khalid Khan, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
Transformasi Sistem Pendidikan: Tahap Keprihatinan Guru Dalam Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah
CHEE SERN LAI
TAHAP KESEDIAAN GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) DALAM PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT3) DI DAERAH BATU PAHAT, JOHOR
Shafie Buyamin, Noorazman Abd Samad, Rohaidah Ishak, Hairuddin Harun
Pembangunan dan Pengesahan Instrumen Pengukuran Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (PTPK) Guru Pelatih Institut Pendidikan Guru Malaysia: Sorotan Literatur
Sandy Gerald Kariki, Mohd Zaki Ishak
Psychometric evaluation of the Star-Chef Self-Assessment Tool using Rasch Analysis
NORNAZIRA SUHAIROM

Pendidikan Guru

FAKTOR KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ABAD KE 21 BAGI PELAJAR SAINS
Noris Nor Hayati
The Factors effectiveness of teaching and learning 21st Century in Higher Order Thinking skills for science students
Nor Hayati Ismail
HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH BATU PAHAT
Rohaidah Ishak, Noorazman Abd. Samad, Shafie Buyamin, Hairuddin Harun
Kepelbagaian Jenis Latihan Dalam Perkhidmatan dan Peningkatan Profesionalisme Guru Berdasarkan Kelayakan Akademik Sub-Tema: Pendidikan Guru (Pembangunan Profesionalisme Guru)
Siti Nur Aisya Sugumarie Abdullah, Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak
HUBUNGAN TAHAP KEMAHIRAN GENERIK DENGAN PRESTASI AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN, DI IPTA MALAYSIA
Mohd Isha Awang, Nurull Salmi Md.Dazali
PENGLIBATAN GRADUAN LEPASAN PROGRAM SARJANA MUDA PENDIDIKAN DALAM KEPIMPINAN KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH
Abdull Sukor Shaari, Ghazali Hamid, Mazura Jamali
PELAKSANAAN LESSON STUDY DI JEPUN DAN MALAYSIA
Zanaton H Iksan
Perbandingan Beban Tugas Guru Terhadap Penggunaan Teknologi Di Tiga Buah Kolej Vokasional Di Negeri Johor Noorazman Abd Samad1, Hairuddin Harun2, Nurazyan Zahidah Zakaria3, Wan Mohd Rashid Wan Ahmad4 Faculty of Technical
NOORAZMAN BIN ABD SAMAD
KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN MOTIVASI KERJA GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SABAH
DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI, ROSLEE TALIP, COLONIUS ATANG
​Keperluan Pembinaan Model Kaunseling Brief dalam Kalangan Guru Bimbingan dan Kaunseling
Rahimi Che Aman
Pengurusan Pengetahuan Dalam Kalangan Guru LINUS Daerah Tuaran Terhadap Pelaksanaan Perancangan Strategik Program LINUS 2.0
Mohammad Azman Jongkulin, Roslee Talib
Pemikiran Sejarah Dalam Kalangan Sejarawan Novis atau Bakal Guru
Siti Hawa Abdullah
Stres Dalam Kalangan Guru Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB) Sekolah Menengah
nor aida ahmad, wan hanim nadrah wan muda
TINJAUAN KEPERLUAN GURU PEMBANTU DAN KESAN TERHADAP BEBAN TUGAS GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Hairuddin bin Harun1, Noorazman Bin Abd Samad2 , Noor Hafizah Binti Ibrahim3 , Abdul Wafi bin Abd
Hairuddin bin Harun

Pembelajaran Sepanjang Hayat

Tahap Aktiviti Fizikal dan Motivasi Dalam Kalangan Kakitangan Awam
azlan ahmad kamal
Kolej Kediaman Lestari: Penelitian Kemudahan Golongan Orang Kurang Upaya (OKU)
mohd reduan buyung, Haryati Shafii
KESAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN MATEMATIK INFORMAL TERHADAP METAKOGNISI, KEBIMBANGAN MATEMATIK DAN EFIKASI KENDIRI DALAM KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT
hazirah amran, DR ALI samsudin
KEBERKESANAN KURSUS PENDEK DALAM KALANGAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH) DI KOLEJ KOMUNITI LEDANG : KURSUS JAHITAN BAJU KURUNG
Nor Azida Mansor, Nor Idayu Shafiza Mohd Najib, Zariasya Jumaat
Kesedaran Metakognitif Dan Hubungannya Terhadap Pencapaian Pelajar Politeknik Dalam Matematik Pengurusan
Chong Fung Yen
Principles of Instruction for Problem Solving
Dorothy DeWitt, Norlidah Alias

Pendidikan Khas / Inklusif

PENERAPAN NILAI RETORIK DALAM KALANGAN GURU PENDIDIKAN KHAS ALIRAN KEMAHIRAN DARI PERSPEKTIF PELAJAR MASALAH PENGLIHATAN
Lee Ming Foong
TAHAP KEMAHIRAN SOSIAL MURID-MURID AUTISME DI PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SAIFUL AZAM KHOO, ALIZA ALIAS
TAHAP PENGETAHUAN GURU MENGENAI ALAT BANTU PENDENGARAN
Nur Masdiyanah binti Muhamad, Aliza binti Alias
TAHAP KESEDIAAN GURU TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI MURID BERKEPERLUAN KHAS
Nadia Binti Md Nasir, Aliza Binti Alias
Kit I-CHO (Islamic Cakna Hal OKU)
ROSLINDA ALIAS, Nor Aziah Alias, Johan Eddy Luaran, Suthagar Narasuman