Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia

Conference Archives

Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015

Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional, UTHM

Batu Pahat, MY

September 14, 2015 – September 15, 2015

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PENDIDIKAN TINGGI) 2015-2025

"Pendidik Bertaraf Dunia: Wadah Pembangunan Modal Insan Kreatif dan Inovatif"

View Conference Details