Browse Title Index


 
Scheduled Conference Title
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Amalan Refleksi Melalui Penggunaan Google Doc: Persepsi Pelajar Sarjana Abstract
Siti Mistima Maat, Roslinda Rosli
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 An Asia-Europe Massive Open Online Course for Lecturer Training: Development of Pedagogical Strategies for MOOCs Abstract
Helmi Norman, Huseyin Dogan, Norazah Nordin, Zamri Mahamod, Lilia Halim
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Aplikasi Teknik dalam Membentuk Nilai Pelajar Sebagai Wadah Pembangunan Modal Insan Abstract
Mohamad Khairi bin Haji Othman, Alis bin Puteh, Nurfaizah binti Baharuddin
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Assessing Primary School Teachers’ Mathematical Problem Solving Ability: A Case Study Abstract
Wun Thiam Yew, Lim Hooi Lian, Chew Cheng Meng
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 BUDAYA DAN PENDIDIKAN MEMPERKEMBANGKAN KARAKTER (PERWATAKAN): PEMERHATIAN KARAKTER RAKYAT JEPUN Abstract
Mohd Mustafa Mohd Ghazali
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 CABARAN PENDIDIKAN ABAD KE 21 : AMALAN KEPIMPINAN INOVATIF SUATU PENYELESAIAN Abstract
ABD RAHIM ABDUL RAHMAN, P.M DR. LOKMAN MOHD TAHIR
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 FAKTOR KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI ABAD KE 21 BAGI PELAJAR SAINS Abstract
Noris Nor Hayati
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 FAKTOR PENDIFUSIAN ROGERS DENGAN TAHAP PENERIMAAN PERISIAN KURSUS DALAM KALANGAN GURU SAINS DI SMK Abstract
SURENDRAN SANKARAN, NORAZLINDA SAAD
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Faktor-Faktor Mempengaruhi Penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Guru di Sekolah Abstract
Shamsiah Bte Sidek
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Faktor-Faktor Pendorong Kepada Minat Pelajar Lepasan Pentaksiran Tingkatan Tiga (Pt3) Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (Sabk) Terhadap Bidang Vokasional Di Daerah Ledang Abstract
mohd hasril amiruddin
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 FAKTOR-FAKTOR PENGHALANG PENGLIBATAN PELAJAR DALAM KO-KURIKULUM; SUATU KAJIAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN, SEKOLAH KEBANGSAAN RAJA MUDA (INTEGRASI), SEKSYEN 4, SHAH ALAM, SELANGOR Abstract
Zaharul Azwan Abdul Razak
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Gaya Pembelajaran Pelajar Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan) Di Politeknik Zon Utara Terhadap Kursus Analisis Litar (EE602) Abstract
Nurliyana Saat, Wan Hanim Nadrah Wan Muda
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 HERMENEUTICS IN TEACHING AND LEARNING MATHEMATICS Abstract
Maman Abdurrachman Djauhari, Rohayu Salleh
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 HIGHER EDUCATION POTENTIAL INVENTORY (HEPI) Abstract
ABDUL RASHID MOHAMED, NOR SHAFRIN AHMAD, AHMAD ZAMRI KHAIRANI
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 HUBUNGAN BURNOUT DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN GURU-GURU KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB) SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH BATU PAHAT Abstract
Rohaidah Ishak, Noorazman Abd. Samad, Shafie Buyamin, Hairuddin Harun
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 HUBUNGAN TAHAP KEMAHIRAN GENERIK DENGAN PRESTASI AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA PENDIDIKAN, DI IPTA MALAYSIA Abstract
Mohd Isha Awang, Nurull Salmi Md.Dazali
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 IMPLIKASI PERKEMBANGAN MAKLUMAT DAN INGATAN DALAM ‘EXPERIENTIAL LEARNING’: SATU KAJIAN Abstract
MARLINI MANSOR, AHMAD RIZAL MADAR
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Jati Diri Pelajar Pelajar Sekolah Menengah Di Sarawak: Peluang dan Cabaran Abstract
Ruslin amir
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 KEBERKESANAN KURSUS PENDEK DALAM KALANGAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM SEPANJANG HAYAT (PISH) DI KOLEJ KOMUNITI LEDANG : KURSUS JAHITAN BAJU KURUNG Abstract
Nor Azida Mansor, Nor Idayu Shafiza Mohd Najib, Zariasya Jumaat
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Keberkesanan Pembelajaran Teradun: Satu Eksplorasi Abstract
Azidah Abu Ziden
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 KEBERKESANAN PENGGUNAAN VISUAL MNEMONIK (SISTEM SURIA) Abstract
Zulinda Ayu Zulkipli
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 KEFAHAMAN TENAGA PENGAJAR TERHADAP ASPEK PENILAIAN KEMAHIRAN DI INSTITUT LATIHAN TEKNIKAL DI MALAYSIA Abstract
Nur Liyana Khalid Khan, Kahirol Mohd Salleh, Nor Lisa Sulaiman, Mimi Mohaffyza Mohamad, Lai Chee Sern
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 Kepelbagaian Jenis Latihan Dalam Perkhidmatan dan Peningkatan Profesionalisme Guru Berdasarkan Kelayakan Akademik Sub-Tema: Pendidikan Guru (Pembangunan Profesionalisme Guru) Abstract
Siti Nur Aisya Sugumarie Abdullah, Dr. Ahmad Zabidi Abdul Razak
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 KEPEMIMPINAN INSTRUKSIONAL DAN MOTIVASI KERJA GURU MATA PELAJARAN GEOGRAFI DI SABAH Abstract
DG NORIZAH AG KIFLEE@DZULKIFLI, ROSLEE TALIP, COLONIUS ATANG
 
Seminar Kebangsaan Majlis Dekan-Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia 2015 KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PENSYARAH KOLEJ VOKASIONAL, DAERAH JOHOR BAHRU, JOHOR Abstract
mohamad zaid mustafa
 
1 - 25 of 74 Items 1 2 3 > >>