Overview

Persidangan

Pembentangan secara lisan atau poster akan dibuat berdasarkan pemilihan yang akan dijalankan.

Topik (tetapi tidak terhad kepada):

1 Pendidikan - meliputi persekolahan, latihan, pendidikan awal dan berterusan, kebolehkerjaan dan hidup kendiri.

2 Hidup dengan ASD - meliputi pengalaman sebagai seorang autistik, mempunyai ahli keluarga yang autistik

3 Penyelidikan terkini dan peranan agensi / kerajaan - meliputi sebarang penyelidikan berkaitan autism, perundangan, dana dan peruntukan, polisi kerajaan

Kertas kerja dan pembentangan boleh meliputi kisah hidup dan pengalaman, penyelidikan terkini atau kaedah terbaik / kaedah berasaskan-bukti (evidence based approaches).

Penerbitan manuskrip prosiding akan dibuat secara atas talian di dalam Jurnal Autisme Malaysia yang akan dilancarkan semasa persidangan ini.