Persidangan Kebangsaan Autisme Malaysia (PEKA) 2016

Conference Archives

Persidangan Kebangsaan Autism 2016 (PEKA2016)

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Sekretariat

Persidangan Kebangsaan Autisme 2016

Pejabat Hubungan Universiti dan Masyarakat

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

86400 Parit Raja, Batu Pahat


Johor, MY

April 1, 2016 – April 2, 2016

PERSIDANGAN KEBANGSAAN AUTISME MALAYSIA 2016 (PEKA2016) merupakan suatu inisiatif bersama di antara Universiti Tun Hussein Onn Malaysia dengan kerjasama Persatuan Autisme Muslim Malaysia (Autisme Malaysia) dan disokong oleh National Autism Society of Malaysia (NASOM).

Program ini dicadangkan adalah untuk menyediakan suatu platform perkongsian ilmu, perbincangan dan pendidikan berterusan berkenaan anak – anak autisme khususnya di Malaysia. Justeru itu, seminar dan persidangan ini diharapkan menjadi suatu medan perbincangan dan pendidikan berkaitan autisme ini di Malaysia.

Untuk penghantaran kertas kerja:

1. SUDAH MEMPUNYAI AKAUN

2. BELUM MEMPUNYAI AKAUN

View Conference Details