Seminar Pendidikan Johor 2017(SPJ2017)

DTMI, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

September 12, 2017 – September 13, 2017


Penganjuran seminar ini menjadi medan bagi universiti, politeknik, sekolah dan organisasi pendidikan di Johor membincangkan isu-isu berkaitan pendidikan dan pembangunan swadaya insan. Isu-isu yang dibincangkan bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan secara menyeluruh.

Peranan UTHM dalam melaksanakan seminar ini akan memberi sumbangan yang besar dalam pembangunan sumber manusia khususnya dalam menjayakan Johor Berkemajuan.

Johor Berkemajuan yang seharusnya direalisasikan oleh TEAM Johor. Seterusnya penekanan utama dalam melaksanakan inovasi dan teknologi. Diikuti pula oleh penjanaan ekonomi yang pesat khususnya bagi ekonomi digital serta pemantapan prestasi glokal dan global. Kepentingan UTHM dan Institusi Pendidikan di Johor sebagai penggerak utama dalam membantu meningkatkan kualiti pendidikan di Johor secara langsung dan secara dalam talian adalah sangat perlu kerana kamilah pemimpin hadapan dalam bidang pendidikan, penyelidikan dan pembangunan swadaya insan.

Seminar Pendidikan Johor 2017 ini adalah kali kedua diadakan.  Kali pertama telah diadakan pada tahun 2016; antara pencapaian yang telah dicapai ialah mendapat penyertaan yang melebihi 500 orang dan mendapat saranan daripada peserta untuk dijadikan seminar secara tahunan.


Conference Information